Zalety rozwiązania:

Wyłączność składu produktu - stworzona w ten sposób receptura staje się Twoją wyłączną własnością.

Dokumentacja, oznakowanie produktu i niezbędne wsparcie – produkt spełnia wymogi REACH i CLP na terenie Unii Europejskiej. W razie konieczności zarejestrujemy go dla Ciebie i udzielimy wsparcia w zakresie bezpieczeństwa w obrocie i stosowaniu substancji i mieszanin chemicznych.

Czas realizacji – prace recepturowe trwają zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. Przyspieszenie tego terminu nie jest niestety możliwe, jeśli usługa ta ma być świadczona rzetelnie i odpowiedzialnie.

Cena usługi recepturowania preparatu do czyszczenia powierzchni to koszt w granicach 6.500 zł. W zależności od typu produktu, cech użytkowych oraz deklaracji marketingowych może być on niższy lub wyższy. Cena ustalana jest indywidualnie i jest zależna od wymagań dotyczących produktu.

W przypadku nawiązania współpracy 50% kwoty płatne jest przed przystąpieniem do prac. Pozostała kwota płatności następuje przed przekazaniem receptury.

UWAGA! Koszt indywidualnych surowców (tylko w przypadku produkcji u nas) - surowce spoza naszego magazynu, zamawiane specjalnie pod Twoją produkcję, wiążą się z zamrożeniem pewnych funduszy oraz kosztami magazynowania. Oczywiście w miarę możliwości staramy się ograniczyć ten koszt, wybierając surowce dostępne w niewielkich opakowaniach.